Psykiske lidelser

Psykiske lidelser

Har du fået en stillet en diagnose på en psykisk lidelse? 
Det kan dreje sig om:

  • ADD

  • ADHD

  • Depression

  • Angst

  • OCD

  • Selvskadende adfærd

  • Spiseforstyrrelser

  • Personlighedsforstyrrelse

  • Dobbeltdiagnoser

  • PTSD eller kompleks PTSD

Jeg tilbyder individuelle samtaler, hvor du får et ærligt og nysgerrigt rum til at dele dine tanker og oplevelser. Når vi mødes, vil jeg være til stede med nærvær, empati og respekt.

Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke ser dig som din diagnose eller som en person med en psykisk lidelse. Jeg ser dig som et medmenneske på lige fod med alle andre. En diagnose er blot en øjeblikkelig beskrivelse af, hvordan du har det på det tidspunkt, hvor diagnosen blev stillet. Jeg er mere interesseret i at forstå, hvad du oplever og hvordan du har det, i dine egne ord og i din egen krop og sind. Med andre ord, jeg er interesseret i at lære det menneske at kende, som du er bag ved diagnosen.

Jeg tager udgangspunkt i din nuværende situation og de vanskeligheder, du oplever i din hverdag. Sammen vil vi undersøge, hvordan du ønsker at leve dit liv, og jeg vil støtte dig i at opdage de mønstre, tanker og handlinger, der holder dig fast, så du kan integrere nye tanker, mønstre og handlinger, der passer bedre til dine ønsker for dit liv.

Hvis du vælger at modtage ambulant behandling, tilbyder jeg en detaljeret behandlingsplan. En del af denne plan inkluderer en psykisk dagbog, hvor du har mulighed for at skrive til mig som terapeut om, hvordan din hverdag udspiller sig. Du kan dele udfordringer, du oplever i dine relationer, men også de glæder, der beriger dit liv – det er helt op til dig, hvad du ønsker at dele.

Jeg tilbyder samtaler, hvor der er plads til nærvær og empati, og hvor vores forhold er præget af gensidig respekt. Vi kan arbejde med den traditionelle psykoterapeutiske samtale som udgangspunkt for vores samarbejde.

Jeg vil gerne opfordre dig til at invitere din familie og netværk med som en vigtig del af behandlingsforløbet, især når det drejer sig om de længerevarende ambulante tilbud. Du er altid velkommen til at have en pårørende, en ven, en familiemedlem eller en anden behandler med dig under dine behandlingssessioner. Det er helt op til dig at beslutte, hvem du ønsker at invitere med.

Læs mere under Individuel terapi og Baggrund